Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 11 13, 2010

'Trái tim xanh nhỏ máu'

Tiểu hành tinh rơi xuống biển sẽ gây thủng tầng ozone

Hành tinh thiếu từ trường không hợp cho sự sống

Kính thiên văn vũ trụ James Webb phải chờ đến 2015

Phi thuyền Cassini sẽ thức giấc vào tuần sau

LHC đã trông thấy những sự kiện ZZ đầu tiên

Cấu trúc tổ ong giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời

Sức bền của graphene nằm ở chỗ khiếm khuyết của nó

Các dải nano graphene giúp bộ nhớ máy tính trở nên mạnh hơn và nhanh hơn

Tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa

Bán đấu giá chiếc máy tính Apple đầu tiên