Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 13, 2010
Hình ảnh

'Trái tim xanh nhỏ máu'

Hình ảnh

Tiểu hành tinh rơi xuống biển sẽ gây thủng tầng ozone

Hình ảnh

Hành tinh thiếu từ trường không hợp cho sự sống

Hình ảnh

Kính thiên văn vũ trụ James Webb phải chờ đến 2015

Hình ảnh

Phi thuyền Cassini sẽ thức giấc vào tuần sau

Hình ảnh

LHC đã trông thấy những sự kiện ZZ đầu tiên

Hình ảnh

Cấu trúc tổ ong giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời

Hình ảnh

Sức bền của graphene nằm ở chỗ khiếm khuyết của nó

Hình ảnh

Các dải nano graphene giúp bộ nhớ máy tính trở nên mạnh hơn và nhanh hơn

Hình ảnh

Tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa

Hình ảnh

Bán đấu giá chiếc máy tính Apple đầu tiên