Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 30, 2010
Hình ảnh

Mưa sao băng Geminids 2010

Hình ảnh

Tốc độ hình thành của các ngôi sao

Hình ảnh

Các nhà vật lí Đức điều chế thành công “siêu photon”