Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám 6, 2010
Hình ảnh

Bí ẩn xác ướp 4000 năm trên sa mạc Tân Cương

Hình ảnh

Xây dựng hệ thống hồ nước khổng lồ giữa sa mạc

Hình ảnh

Nữ giới “tự sướng” và lời khuyên thầy thuốc