Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 13, 2011

Ồ ạt di tản khỏi nơi nhà máy điện hạt nhân bị nổ

Thảm họa trên địa cầu

Rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản

Động đất làm dịch chuyển nước Nhật và trục Trái đất

Tin đồn thảm họa ngày 19/3 do hiện tượng siêu mặt trăng