Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười 30, 2010
Hình ảnh

Những động vật quái dị nhất thế giới

Hình ảnh

Phát hiện thêm 5 đồng vị của nguyên tố siêu nặng

Hình ảnh

Rút ngắn thời gian bay tới sao Hỏa chỉ còn 38 ngày

Hình ảnh

Con người sẽ định cư trên sao Hỏa năm 2030

Hình ảnh

Năm 2012, nâng cao năng lượng của LHC đạt thiết kế

Hình ảnh

Phát hiện sao lạ Neutron nặng gấp đôi Mặt trời

Hình ảnh

Hóa chất và bệnh ung thư

Hình ảnh

Các nam châm phân tử sắp thẳng hàng mang lại những bộ nhớ từ tốt hơn

Hình ảnh

‘Bằng chứng tốt nhất’ cho vật chất tối từ trung tâm Dải Ngân hà

Hình ảnh

Hướng tới hiểu rõ hơn về graphene lớp đôi

Hình ảnh

Du lịch vũ trụ có thể có tác động lớn đối với khí hậu