Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai 18, 2011
Hình ảnh

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi

Hình ảnh

Ảnh: Sao chổi Tempel 1

Hình ảnh

Lỗ đen quay tròn làm xoắn ánh sáng