Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai 18, 2011

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi

Ảnh: Sao chổi Tempel 1

Lỗ đen quay tròn làm xoắn ánh sáng