Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười 13, 2010
Hình ảnh

Biến trạm không gian thành bệ phóng tàu vũ trụ

Hình ảnh

Ngủ để đèn sáng dễ bị tăng cân

Hình ảnh

Hôm qua một tiểu hành tinh nhỏ bay qua Đông Nam Á

Hình ảnh

Khí cầu Nam Cực phát hiện ra các tia vũ trụ lạ

Hình ảnh

Va chạm với tiểu hành tinh gây phá hủy tầng ozone