Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 10 13, 2010

Biến trạm không gian thành bệ phóng tàu vũ trụ

Ngủ để đèn sáng dễ bị tăng cân

Hôm qua một tiểu hành tinh nhỏ bay qua Đông Nam Á

Khí cầu Nam Cực phát hiện ra các tia vũ trụ lạ

Va chạm với tiểu hành tinh gây phá hủy tầng ozone