Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười 8, 2010
Hình ảnh

Chế tạo thành công một họ tinh thể lỏng mới

Hình ảnh

Lần đầu tiên các nhà khoa học tạo ra được chất lỏng siêu chảy không ma sát

Hình ảnh

Graphene - Chất liệu phẳng nhất thế giới

Hình ảnh

Ảnh đẹp của cuộc thi Khoa học chuyển động

Hình ảnh

Nhà vật lí đạt giải Nobel 2010 từng là một sinh viên ‘loại B’