Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 1 26, 2011

Cận cảnh gấu săn cá hồi ở Nga

Cái nào có trước: các thiên hà hay lỗ đen siêu khối của chúng ?