Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một 26, 2011
Hình ảnh

Cận cảnh gấu săn cá hồi ở Nga

Hình ảnh

Cái nào có trước: các thiên hà hay lỗ đen siêu khối của chúng ?