Phi thuyền Cassini sẽ thức giấc vào tuần sau

Các kĩ sư tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA ở Pasadena, California, hi vọng phi thuyền Cassini sẽ trở lại hoạt động bình thường vào hôm 24 tháng 11 tới. Họ đã lần theo vết tích của một máy tính trên phi thuyền trước khi Cassini tự đưa nó vào “chế độ an toàn”.

Ảnh minh họa phi thuyền Cassini tại Thổ tinh. Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Các nhà điều hành sứ mệnh đã xác định được rằng phi thuyền chuyển sang chế độ an toàn là vì một sự đảo bit trong dòng lệnh và hệ thống máy tính dữ liệu. Sự đảo bit đã ngăn không cho máy tính ghi lấy một chỉ lệnh quan trọng, và phi thuyền, theo như đã lập trình sẵn, chuyển sang chế độ chờ dự phòng. Các kĩ sư hiện vẫn đang tìm hiểu tại sao lại xảy ra sự đảo bit như vậy.

Kể từ khi phi thuyền chuyển sang chế độ an toàn vào hôm 2 tháng 11, máy tính trên tàu với sự đảo bit đã khởi động lại và một trong các thiết bị khoa học đã trở lại làm việc. Trong vòng chừng một tuần tới, các kĩ sư sẽ đưa phần còn lại của các thiết bị khoa học hoạt động trở lại.

Dữ liệu ghi từ bộ nhớ máy tính cho phép các kĩ sư trích xuất dữ liệu khoa học thu thập trước khi phi thuyền đi vào chế độ an toàn. Người ta kì vọng dòng dữ liệu khoa học sẽ hồi phục khi các thiết bị được cấp nguồn trở lại vào tuần tới.

Nguồn: PhysOrg.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến