Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai 4, 2011
Hình ảnh

Mỹ thất vọng với hệ thống "Mắt thần"

Hình ảnh

10 bí mật của Nokia

Hình ảnh

Thấu kính Luneburg bằng silicon

Hình ảnh

Các công nghệ vũ trụ tương lai

Hình ảnh

Kilogram được định nghĩa lại như thế nào?

Hình ảnh

Video ảnh nổi sắp đạt tới tốc độ công nghiệp

Hình ảnh

Phương pháp mới làm tàng hình