Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 9 5, 2010

Stephen Hawking: 200 năm nữa Trái đất sẽ diệt vong!

Có nên tránh xa người ngoài hành tinh?

Loại người ngoài hành tinh sống vĩnh viễn?