Lịch mưa sao băng năm 2011

Chú thích:
Mưa sao băng cấp 1 (Loại mưa lớn)
Mưa sao băng cấp 2 (Loại mưa trung bình)
Mưa sao băng cấp 3 (Loại mưa vừa - mưa vào buổi chiều tối)
Mưa sao băng cấp 4 (Loại mưa lớn - mưa vào buổi sáng)
Mưa sao băng cấp 5 (Loại mưa nhỏ - mưa vào buổi sáng)
Ngày mưa cực đại


Tháng Một
Mưa sao băng Quadrantids (3-01-2011)

Bản đồ mưa sao băng Quadrantids
Tần suất xuất hiện: 120 sao/giờ
Nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2003 EH 1
Giờ cực đại: 22 giờ 28 phút
Xuất hiện tại chòm sao: Mục Phu (Bootes)

Tháng Hai
Mưa sao băng alpha Centaurids (8-02-2011)
Tần suất xuất hiện: 7 sao/giờ
Giờ cực đại: 18 giờ 21 phút
Nằm ở hướng: Đông Nam
Xuất hiện tại chòm sao: Bán Nhân Mã (Centauruds)

Tháng Ba
Mưa sao băng eta Virginnids (15-03-2011)
Tần suất xuất hiện: 2 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi D/1766 G1
Giờ cực đại: 4 giờ 20 phút
Nằm ở hướng: Nam
Xuất hiện tại chòm sao: Thất Nữ (Virgo)

Tháng Tư
Mưa sao băng kappa Serpentids (6-04-2011)
Tần suất xuất hiện: 4 sao/giờ
Giờ cực đại: 2 giờ 12 phút
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Bắc Miện (Corona Borealis)

Mưa sao băng Lyrids (23-04-2011)

Bản đồ mưa sao băng Lyrids
Tần suất xuất hiện: 18 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi c/1861 G1 Thatcher
Giờ cực đại: 3 giờ 16 phút
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Thiên Cầm (Lyra)

Mưa sao băng pi Puppids (24-04-2011)
Tần suất xuất hiện: 20 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 26P Grigg-Skjellerup
Giờ cực đại: 0 giờ 12 phút
Nằm ở hướng: Tây Nam
Xuất hiện tại chòm sao: Thuyền Vĩ (Puppis)

Tháng Năm
Mưa sao băng eta Aquariids (8-05-2011)
Tần suất xuất hiện: 85 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 1P Halley
Giờ cực đại: 1 giờ 31 phút
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: Bảo Bình (Aquarius)

Mưa sao băng eta Lyrids (10-05-2011)
Tần suất xuất hiện: 85 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi C/1983 H1
Giờ cực đại: 8 giờ 06 phút
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Thiên Cầm (Lyra)

Tháng Sáu
Mưa sao băng Bootids (28-06-2011)
Tần suất xuất hiện: 10 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 7P Pons-Winnecke
Giờ cực đại: 13 giờ 51 phút
Xuất hiện tại chòm sao: Mục Phu (Bootes)

Tháng Bảy
Mưa sao băng South. delta Aquariids (29-07-2011)
Tần suất xuất hiện: 20 sao/giờ
Giờ cực đại: 0 giờ 49 phút
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: hướng Nam chòm Bảo Bình (Aquarius)

Mưa sao băng alpha Capricornids (30-07-2011)
Tần suất xuất hiện: 4 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổiComet 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova
Giờ cực đại: 18 giờ 07 phút
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: hướng Nam chòm Ma Kết (Capricornus)

Tháng Tám
Mưa sao băng South. iota Aquariids (4-08-2011)
Tần suất xuất hiện: 2 sao/giờ
Giờ cực đại: 16 giờ 02 phút
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: Bảo Bình (Aquarius)

Mưa sao băng Perseids (13-08-2011)

Tần suất xuất hiện: 110 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 109P Swift-Tuttle
Giờ cực đại: Rạng sáng
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: hướng Nam chòm Anh Tiên (Perseus)

Mưa sao băng kappa Cygnids (18-08-2011)
Tần suất xuất hiện: 3 sao/giờ
Giờ cực đại: 17 giờ 44 phút
Xuất hiện tại chòm sao: Thiên Nga (Cygnus)

Tháng Chín
Mưa sao băng alpha Aurigids (1-09-2011)
Tần suất xuất hiện: 10 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi C / 1911 N1 Kiess
Giờ cực đại: 5 giờ 15 phút
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: Ngự Phu (Auriga)

Tháng Mười
Mưa sao băng Capricornids (3-10-2011)
Tần suất xuất hiện: 2 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi D / 1978 R1 (Haneda-Campos)
Giờ cực đại: 12 giờ 18 phút
Nằm ở hướng: Đông
Xuất hiện tại chòm sao: Ma Kết (Capricornus)

Mưa sao băng Capricornids (6-10-2011)
Tần suất xuất hiện: 40 sao/giờ
Giờ cực đại: 10 giờ 14 phút
Xuất hiện tại chòm sao: Yển Diên (Chamaeleon)

Mưa sao băng Draconids (10-10-2011)
Tần suất xuất hiện: 2 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 21P Giacobini-Zinner
Giờ cực đại: 7 giờ 22 phút
Xuất hiện tại chòm sao: Thiên Long (Draco)

Mưa sao băng Orionids (22-10-2011)
Tần suất xuất hiện: 30 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 1P Halley
Giờ cực đại: Rạng sáng
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Tráng Sĩ (Orion)

Tháng Mười Một
Mưa sao băng Northern Taurids (22-11-2011)
Tần suất xuất hiện: 4 sao/giờ
Nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2004 TG10
Giờ cực đại: 0 giờ 47 phút
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Kim Ngưu (Taurus)

Mưa sao băng Southern Taurids (7-11-2011)
Tần suất xuất hiện: 7 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 2P Encke
Giờ cực đại: 0 giờ 37 phút
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Kim Ngưu (Taurus)

Mưa sao băng Leonids (18-11-2011)
Tần suất xuất hiện: 115 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 55P Tempel-Tuttle
Giờ cực đại: Rạng sáng
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Sư Tử (Leo)

Mưa sao băng alpha Monocerotids (22-11-2011)
Tần suất xuất hiện: 4 sao/giờ
Giờ cực đại: 5 giờ 22 phút
Nằm ở hướng: Đông Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Kỳ Lân (Monoceros)

Tháng Mười Hai
Mưa sao băng Geminids (14-12-2011)
Tần suất xuất hiện: 120 sao/giờ
Nguồn gốc từ tiểu hành tinh 3200 Phaethon
Giờ cực đại: Rạng sáng
Nằm ở hướng: Đông Bắc Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Song Tử (Gemini)

Mưa sao băng Ursids (23-12-2011)
Tần suất xuất hiện: 10 sao/giờ
Nguồn gốc từ sao chổi 8P Tuttle
Giờ cực đại: 10 giờ 55 phút
Xuất hiện tại chòm sao: Tiểu Hùng (Ursa Minor)

Mưa sao băng Comae Berenicids (26-12-2011)
Tần suất xuất hiện: 5 sao/giờ
Giờ cực đại: 9 giờ 35 phút
Nằm ở hướng: Đông Bắc
Xuất hiện tại chòm sao: Hậu Phát (Coma Berenicis)


Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay mưa sao băng Draconids di chuyển qua quỹ đạo trái đất vào tháng 10 hàng năm. Theo Telegraph, vào tháng 10 năm sau loài người sẽ có cơ hội chứng kiến trận mưa sao băng Draconids mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua. Trận mưa sao băng đó sẽ kéo dài 7 tiếng đồng hồ, tạo nên vô số vệt sáng tuyệt đẹp khi chúng lao vào bầu khí quyển địa cầu. Theo một tính toán của NASA thì chúng ta có thể nhìn thấy vài trăm sao băng mỗi giờ từ ngày 8/10/2011.

Đó là tin vui đối với những người yêu thiên văn, song nó lại khiến các nhà khoa học của NASA lo lắng. Họ cho rằng bụi trong trận mưa sao băng có thể phá hủy các vệ tinh nhân tạo. Vì thế NASA đang nghiên cứu khả năng đổi quỹ đạo bay của Trạm Không gian quốc tế và kính viễn vọng không gian Hubble để chúng tới vị trí an toàn khi mưa sao băng diễn ra.Hàng năm số lượng sao băng trong trận mưa sao băng Draconids là tương đối thấp.
Nhưng cứ sau khoảng 13 năm số lượng tăng lên rất mạnh do trái đất di chuyển qua khu vực có mật độ hạt bụi đậm đặc nhất trong mưa sao băng Draconids. Vào năm 1933, người trên trái đất có thể nhìn thấy 54.000 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Nhưng tới năm 1946 thì con số đó giảm xuống 10.000 sao băng mỗi giờ.

Một số link tham khảo dành cho các bạn:
Theo: Nguyễn Quang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến