Ảnh: Trăng tròn trên đền Parthenon

Bạn có ngắm trăng tròn đêm hôm qua không? Nằm ở gần đường chân trời, quả cầu mặt trăng trông to lù lù, căng phồng ra trong diện mạo của ảo giác mặt trăng. Mặt trăng tròn của đêm qua là mặt trăng tròn lớn, đạt tới pha toàn vẹn của nó trong vòng một giờ của cận điểm mặt trăng, điểm mà quỹ đạo elip của mặt trăng ở gần trái đất chúng ta nhất. Một kì trăng tròn cận điểm gần như vậy xảy ra vào đêm 12 tháng 12 năm 2008. Sự chênh lệch kích cỡ biểu kiến của mặt trăng khi nó di chuyển từ cận điểm đến viễn điểm, điểm cách xa trái đất nhất, là khoảng 14%. Tất nhiên, một mặt trăng tròn gần như hoàn hảo sẽ tiếp tục mọc trong đêm nay, thắp sáng bầu trời của đêm Xuân phân. Trong bức ảnh này, chụp hồi đầu năm, quả cầu mặt trăng đang mọc lên ăn khớp một cách tuyệt vời với ngọn đền cổ Parthenon 2500 năm tuổi của Athens, Hi Lạp.

Ảnh: Anthony Ayimamitis (TWAN)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến