Trẻ ngồi nhiều trước màn hình sẽ gặp trở ngại về tâm lí

Những trẻ em bỏ ra hơn hai giờ mỗi ngày ngồi trước màn hình máy vi tính có khả năng gặp trở ngại tâm lí nhiều hơn, cho dù chúng có năng động bao nhiêu chăng nữa.

Dự án PEACH, một nghiên cứu trên hơn 1000 đứa trẻ tuổi từ 10 đến 11, đo thời gian trẻ ngồi trước màn hình máy tính và các biểu hiện tâm lí của chúng. Ngoài ra, một vị giám sát còn ghi lại cả thời gian ngồi yên và hoạt động thể chất trung bình. Các kết quả cho thấy hơn hai giờ mỗi ngày ngồi xem ti vi lẫn xem giải trí trên máy vi tính liên quan đến tỉ lệ gặp trở ngại tâm lí cao hơn, cho dù thời gian bọn trẻ bỏ ra cho hoạt động thể chất nhiều bao nhiêu cũng vậy.

Các tác giả của bản báo cáo, đăng trên số ra tháng 11 của tạp chí Nhi khoa của Mĩ, kết luận rằng việc hạn chế thời gian ngồi trước màn hình của bọn trẻ có thể là quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và trạng thái tâm lí tương lai của trẻ.

Nguồn: PhysOrg.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến