Unesco kêu gọi đầu tư thông minh vào khoa học

Trong báo cáo khoa học năm 2010 sắp công bố, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhấn mạnh khoa học là động lực của phát triển kinh tế và hối thúc các nước đầu tư thông minh vào khoa học và công nghệ để thúc đẩy phát triển bền vững.

Thông qua các chương trình của mình, UNESCO đã trợ giúp các nước phát triển chính sách, chiến lược và các kế hoạch khoa học công nghệ, cải cách các hệ thống quản lý khoa học công nghệ trong bối cảnh mới.

Sự hỗ trợ của UNESCO cũng nhằm nâng cao chất lượng của các trường đại học ở các nước đang phát triển, khuyến khích những trường này trở thành bệ phóng cho các phát minh sáng tạo thông qua các công viên khoa học.

UNESCO cũng giám sát các khoản đầu tư vào khoa học công nghệ, khuyến khích phát triển khả năng của con người và thể chế trong ứng dụng khoa học công nghệ và xóa đói giảm nghèo.

Báo cáo khoa học của UNESCO năm 2010 cũng nhấn mạnh thách thức trong tương lai là tăng cường khả năng phối hợp giữa chính phủ, giới kinh doanh và cộng đồng khoa học công nghệ nhằm đẩy nhanh phát triển và các công nghệ môi trường quan trọng cho nền kinh tế xanh bao gồm sản xuất năng lượng tái sinh, vận tải xanh, thu giữ khí thải cácbon, xây dựng xanh, nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái.

Tìm những giải pháp mới để tăng trưởng bền vững thông qua nền kinh tế xanh và tăng cường năng lực khoa học công nghệ sẽ là thách thức của thế kỷ 21.

Theo Vietnamplus

Nhận xét

Bài đăng phổ biến